Skip to main content

Абонаментна поддръжка

ИТ Услуги за Частни и Бизнес клиенти

ИТ поддръжката

Абонаментна ИТ Поддръжка

ИТ поддръжката е задължителен елемент за всяка фирма или компания. Необходимостта за безпроблемна работна среда и сигурност е с най-висок приоритет. Нашето предложение за ИТ поддръжка е насочено към малки и средни фирми които имат нужда от професионално отношение за ИТ структурата на своята фирма.

Предлаганата от нас ИТ поддръжката представлява – компютърна поддръжка, сървърна поддръжка, поддръжка на мрежи, видеонаблюдение, поддръжка на фирмени уеб страници, поддръжка на мейл акаунти и сървъри както и надеждна защита на компютри, сървъри и мрежи.

Какви услуги включва ИТ поддръжката ?

Компютърни услуги

Софтуерна и хардуерна настройка и поддръжка на компютри.

Сървърни системи

Поддръжка на сървърни системи Linux OS & Windows Server

Защита

Професионална защита на компютри, сървъри, локална мрежа и интернет.

Архивиране

Локален и облачен архив на компютри, сървъри и фирмени документи.

Сервиз

Ремонт на компютри, сървъри, лаптопи и компютърна периферия

Видеонаблюдение

Инсталация и поддръжка на видеонаблюдение

Мониторинг

Цялостно 24 часово наблюдение / мониторинг на ИТ структурата.

Посещения при клиента

Неограничени спешни и периодични посещения на място при клиента.

24/7 ИТ Поддръжка

Неограничена дистанционна поддръжка за всички наши клиенти.

Нашите абонаментни ИТ планове

лв.300.00/ за 6 месеца
 • 1 работна станция
 • Неограничена отдалечена поддръжка в работно време
 • Професионален Антивирусен софтуер
 • Актуализация на Windows и софтуерни програми
 • Инсталация и конфигурация на принтери, скенери и мултифункционални устройства
 • Помощ при работа с Word, Excel и Интернет
 • Помощ при работа с Електронен подпис, Банки и НАП
 • Безплатен Хостинг
 • Ежедневен локален архив на документи
 • Облачен архив – Backup/Cloud пространство 50 GB
 • 1 сървър и до 5 работни станции
 • Неограничена отдалечена поддръжка в работно време
 • Неограничени посещения на място в работно време
 • Професионален Антивирусен софтуер
 • Актуализация на Windows и софтуерни програми
 • Инсталация и конфигурация на принтери, скенери и мултифункционални устройства
 • Помощ при работа с Word, Excel и Интернет
 • Помощ при работа с Електронен подпис, Банки и НАП
 • Безплатен Хостинг
 • Ежедневен локален архив на документи
 • Облачен архив – Backup/Cloud пространство 200 GB
 • Поддръжка на служебна електронна поща / имейл акаунти
 • Поддръжка и защита на локална и безжична мрежа
 • Софтуерна поддръжка на сървър и компютри
 • Хардуерна поддръжка на сървър и компютри
 • Неограничени посещения на място
 • Софтуерна поддръжка на сървър и компютри
 • 1 сървър и до 10 работни станции
 • Неограничена отдалечена поддръжка в работно време
 • Неограничени посещения на място в работно време
 • Професионален Антивирусен софтуер
 • Актуализация на Windows и софтуерни програми
 • Инсталация и конфигурация на принтери, скенери и мултифункционални устройства
 • Помощ при работа с Word, Excel и Интернет
 • Помощ при работа с Електронен подпис, Банки и НАП
 • Безплатен Хостинг
 • Ежедневен локален архив на документи
 • Облачен архив – Backup/Cloud пространство 500 GB
 • Поддръжка на служебна електронна поща / имейл акаунти
 • Поддръжка и защита на локална и безжична мрежа
 • Софтуерна поддръжка на сървър и компютри
 • Хардуерна поддръжка на сървър и компютри
 • Неограничени посещения на място
 • Софтуерна поддръжка на сървър и компютри
 • до 2 сървъра и до 20 работни станции
 • Неограничена отдалечена поддръжка 24/7
 • Неограничени посещения на място 24/7
 • Професионален Антивирусен софтуер
 • Актуализация на Windows и софтуерни програми
 • Инсталация и конфигурация на принтери, скенери и мултифункционални устройства
 • Помощ при работа с Word, Excel и Интернет
 • Помощ при работа с Електронен подпис, Банки и НАП
 • Безплатен Хостинг
 • Ежедневен локален архив на документи
 • Облачен архив – Backup/Cloud пространство 1000 GB
 • Поддръжка на служебна електронна поща / имейл акаунти
 • Поддръжка и защита на локална и безжична мрежа
 • Софтуерна поддръжка на сървър и компютри
 • Хардуерна поддръжка на сървър и компютри
 • Неограничени посещения на място
 • Софтуерна поддръжка на сървър и компютри
 • Поддръжка на системи за видеонаблюдение
 • Поддръжка на фирмен домейн и хостинг
 • 24/7 Мониторинг на ИТ Структурата

Представяме ви част от софтуерни продукти с които работим

Ние сме на разположение за всякакви въпроси, свързани с нашите ИТ услуги.